Tel Nedir?

Eylül 17, 2021

Madenlerin ince iplik haline getirilmiş şekline TEL denir. Endüstride çok çeşitli teller kullanılır. Her çeşit telin de kullanıldığı alana göre değişik özellikleri vardır.

Telleri, genel olarak, ikiye ayırabiliriz. Birinci bölümdeki teller yalnız mekanik mukavemetleriyle işe yararlar. Bu çeşit tellerin taşıyacakları ağırlık kesitlerine, yapıldıkları madene bağlı olarak değişir. Asansörü taşıyan teller bu çeşittendir.

Bir de, büyük ağırlıklar taşımamakla birlikte, iplik şeklinde oldukları için kullanılan teller vardır. Tel iplik gibi olduğu halde maden özelliklerini de gösterdiği için birçok işe yarar. Somyaların yaylanmasını sağlıyan teller, piyano, keman gibi müzik aletlerinin sesini veren teller, insanlar, hayvanlar için bir engel olarak kullanılan dikenli teller bu çeşit arasında sayılabilir.

Bunun dışında başka bir tel çeşidi de «elektrik tel»dir. Elektrik akımının iletilmesine yarar. Bu çeşit tellerin üstü bazı zamanlar açıktır. Bu tip elektrik teline «çıplak iletken» denir. İnsanlara yakın yerlerde ise elektrik telinin üstü elektriği geçirmeyen bir yalıtkanla kaplanır. Buna da «kablo» denir.

Madenleri, ya da maden alaşımlarını tel haline getirmek için haddeler kullanılır. Çeşitli haddelerden geçen maden gittikçe incelerek tel halini alır.

Bugün endüstride tel en çok çelikle, karışımından yapılır. Bunun dışında örneğin elektrik ampullerinin içinde akkor hale gelen teller de vardır. Bu tellerin mümkün olduğu kadar ince olması istenir.